Search Results

Zakulisowe umowy które zmieniły świat

If you haven't found what you needed, try a search.

Jasques Peretti, Zakulisowe umowy, które zmieniły świat (2019)

Nie od dzisiaj wiadomo, że światem rządzą pieniądze. Autor Zakulisowych umów pokazuje, że czasami kluczowe decyzje zostały podjęte przez niewielką liczbę osób...