Strona głównaKonkursyKonkurs #1: wygraj książkę Króliki Pana Boga Grzegorza Kozery

Ostatnio opublikowane

Konkurs #1: wygraj książkę Króliki Pana Boga Grzegorza Kozery

Dzisiaj mogliście przeczytać recenzję książki Grzegorza Kozery Króliki Pana Boga. Książki brutalnej i wstrząsające, jednak potrzebnej. Mam dla Was jeden egzemplarz. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Dobra Literatura.

Jakiś czas temu udało mi się wygrać książkę Króliki Pana Boga a że wcześniej otrzymałam egzemplarz od Wydawnictwa Dobra Literatura postanowiłam, że zorganizuję konkurs i komuś z Was sprezentuję jeden egzemplarz. Zobaczcie zadanie konkursowe oraz przeczytajcie regulamin.

Zadanie konkursowe:

Która z książek o tematyce wojennej wywarła na Tobie ogromne wrażenie i dlaczego? Odpowiedzi wyślijcie na wskazany niżej adres e-mail. Objętość nie więcej niż 500 znaków ze spacjami. Wybiorę osobę, która mnie najbardziej zaciekawi.

REGULAMIN

I Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursów jest Marta Mrowiec
 2. Sponsorami nagród są Wydawnictwa oraz Marta Mrowiec
  1. Sponsorem nagród w tym konkursie jest Marta Mrowiec
 3. Celem konkursów jest promocja pisarzy/lub popularyzacja książek, jak również zaopatrzenie domowych biblioteczek moich czytelników

II Organizacja Konkursu

 1. Do Konkursu może przystąpić każdy, kto wyśle Zgłoszenie Konkursowe.
 2. Wielokrotne wysyłanie Zgłoszenia Konkursowego na jeden Konkurs przez Uczestnika Konkursu jest niedopuszczalne i powoduje automatyczną dyskwalifikację z Uczestnictwa w Konkursie.
 3. Konkurs trwa do niedzieli 31 maja 2015 roku, do godziny 18:00.
 4. Dołożę wszelkich starań, aby Wyniki Konkursu zostały ogłoszone jak najwcześniej, nie później niż do 7 dnia roboczego, licząc od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, chyba że na Stronie Konkursowej określę inaczej.

III Poprawne Zgłoszenie konkursowe

 1. Zgłoszenia konkursowe, w postaci e-maila, musi zostać wysłane się na adres: kontakt@martamrowiec.pl
 2. E-mail musi zawierać wszystkie następujące elementy:
  1. Temat: Króliki
  2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu (musi zostać ono określone w treści Zgłoszenia)
  3. Odpowiedź konkursową
 3. Dodatkowo, Uczestnik konkursu musi polubić fanpage Na regale u Marty Mrowiec na Facebooku – tam pojawią się wyniki konkursu.
 4. Zgłoszenie konkursowe bez któregokolwiek z elementów z podpunktu 8. będzie uznawane za nieważne.

IV Zwycięzcy i Odbiór nagrody

 1. W tym konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który otrzyma książkę Grzegorza Kozery Króliki Pana Boga, Wydawnictwo Dobra Literatura
 2. Zwycięzcą jest Uczestnik, który:
  1. wypełni prawidłowo Zgłoszenie Konkursowe,
  2. zostanie przeze mnie wybrany – odpowiedź zostanie wybrana subiektywnie
  3. wyśle dane osobowe w ciągu 7 dni, od daty ogłoszenia wyników na adres e-mailowy: kontakt@martamrowiec.pl

Wszystkie 3 w/w warunki muszą być spełnione łącznie.

 1. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków, wymienionych w punkcie 11. niniejszego Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody i może zostać przydzielona innemu uczestnikowi
 2. Wysyłka Nagrody konkursowej nastąpi nie później niż 14 dni od daty otrzymania danych osobowych Zwycięzcy
  1. zastrzegam sobie fakt, że w wyjątkowych sytuacjach, okres wysyłania nagród może się wydłużyć.

V Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 3. Wszystkie kwestie sporne, nieobjęte niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Organizator.
 4. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540).

Marta Mrowiec
Marta Mrowiec
Czyta, pisze, biega, chodzi po górach, ogląda mecze i słucha rapu. Nietypowo typowa kobieta.

Komentarze

Najczęściej czytane