Polityka prywatności

Polityka Prywatności bloga Na regale u Marty Mrowiec 2.0

Ochrona danych osobowych
Cześć!

Z tej strony Marta Mrowiec – właścicielka bloga Na regale u Marty Mrowiec 2.0. W tym miejscu dowiesz dowiesz się, jak przetwarzam Twoje dane osobowe – za pośrednictwem strony martamrowiec.pl oraz FB Na regale u Marty Mrowiec 2.0

W sprawach związanych z polityką prywatności można skontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@martamrowiec.pl

Twoja prywatność i dane, które mi powierzasz, biorąc udział w konkursach lub komentując posty na stronie – są dla mnie bardzo ważne. Nigdy nie udostępniam ich osobom niepowołanym, ani nie wysyłam niczego, na co nie wyraziłaś / wyraziłeś zgody. 

Do rzeczy:

Właścicielem bloga Na regale u Marty Mrowiec 2.0 jest Marta Mrowiec, zamieszkała w Żywcu (Polska). Kontakt z autorką jest możliwy poprzez wiadomość prywatną na fanpage’u bloga w serwisie Facebook lub pod adresem mailowym autorki bloga wymienionym powyżej. Właściciel bloga jest administratorem danych.
§1 
DEFINICJE
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – właściciel bloga, Marta Mrowiec, zamieszkała w Żywu. Kontakt mailowy: kontakt@martamrowiec.pl
2. Blog – blog dostępny pod adresem www.martamrowiec.pl, na platformie WordPress, domena Zenbox.
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.
4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
§2
DANE OSOBOWE
I. Przetwarzanie danych.
1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników poprzez akceptację Regulaminu.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.
II. Podanie danych przez Użytkownika.
4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga, w przypadku konkursów do niewysłania nagrody.
III. Gromadzenie danych przez Administratora.
5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim. Z wyjątkiem konkursów, w których dane udostępniane zostają Wydawcy w celu wysyłki nagrody.

7. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia bloga. Dane związane z organizacją konkursu zostaną usunięte po przekazaniu adresy do Wydawcy.

8. Biorąc udział w organizowanych przez Administratora konkursach, wyrażasz zgodę na:
a) publikację swoich danych – imię i nazwisko lub nick – w celu ogłoszenia zwycięzcy
b) przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu i inne) wyłącznie dla celów konkursowych

9. Ww. dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do Administratora poprzez meil kontakt@martamrowiec.pl lub w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook, a po wysyłce nagrody i/lub potwierdzeniu jej odebrania, zostaną usunięte. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i tylko do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich ewentualnemu Sponsorowi nagród, jeśli to on dokonuje wysyłki.

IV. Podstawa przetwarzania danych.
10. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
V. Uprawnienia Użytkowników.
11. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c. prawo do przenoszenia danych;
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.
§3
SYSTEM KOMENTARZY
1. Blog korzysta zewnętrznego systemu komentarzy Disqus.
2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy Disqus zgodnie z jego polityką prywatności.
3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są na platformie Disqus.
4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie Disqus.
5. Aby dodać komentarz na blogu musisz utworzyć swoje konto w aplikacji Disqus lub wybrać opcję “Wolę pisać jako gość”. W obu przypadkach akceptujesz regulamin Disqusa. Twoje Dane (w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej, adresu IP i treści komentarza) zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane z bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
§4
PLIKI COOKIES
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
c. w celach statystycznych;
d. w celach marketingowych.
2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].
2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.
§5
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE
Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
a. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga.
§6
POSTY SPONSOROWANE
1. Na blogu zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji książek.
2. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu w postaci książki, recenzję oraz logo wydawnictwa, które przekazało ją do recenzji.
3. Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu wyłącznie w celach marketingowych.
4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
a. sklepów internetowych umożliwiających kupno zrecenzowanej książki;
b. strony wydawnictwa, które przekazało książkę do recenzji;
c. strony autorskiej lub serwisu autora danej książki.
Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.