Strona głównaKonkursyKonkurs #3: Wygraj książkę Alfred Hitchcock. Nieznana historia Psychozy

Ostatnio opublikowane

Konkurs #3: Wygraj książkę Alfred Hitchcock. Nieznana historia Psychozy

Dzisiaj 1 lipca. Połowa roku za nami. Z tej okazji mam dla Was dwa konkursy. W pierwszym z nich możecie wygrać książkę Alfred Hitchcock. Nieznana historia Psychozy. Zobaczcie co należy zrobić. Powodzenia!

Żeby wziąć udział w konkursie należy poprawnie odpowiedzieć na poniższe pytanie oraz spełnić wszystkie punkty regulaminu.

Zadanie konkursowe:

 1. Który z filmów Alfreda Hitchocka jest Twoim ulubionym? Odpowiedź uzasadnij w maksymalnie 5 zdaniach.

REGULAMIN

I Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursów jest Marta Mrowiec
 2. Sponsorami nagród są Wydawnictwa oraz Marta Mrowiec
  1. Sponsorem nagród w tym konkursie jest Marta Mrowiec
 3. Celem konkursów jest promocja pisarzy/lub popularyzacja książek, jak również zaopatrzenie domowych biblioteczek moich czytelników

II Organizacja Konkursu

 1. Do Konkursu może przystąpić każdy, kto wyśle Zgłoszenie Konkursowe.
 2. Wielokrotne wysyłanie Zgłoszenia Konkursowego na jeden Konkurs przez Uczestnika Konkursu jest niedopuszczalne i powoduje automatyczną dyskwalifikację z Uczestnictwa w Konkursie.
 3. Konkurs trwa do środy 15 lipca 2015 roku, do godziny 18:00.
 4. Dołożę wszelkich starań, aby Wyniki Konkursu zostały ogłoszone jak najwcześniej, nie później niż do 7 dnia roboczego, licząc od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, chyba że na Stronie Konkursowej określę inaczej.

III Poprawne Zgłoszenie konkursowe

 1. Zgłoszenia konkursowe, w postaci e-maila, musi zostać wysłane się na adres: kontakt@martamrowiec.pl
 2. E-mail musi zawierać wszystkie następujące elementy:
  1. Temat: Alfred
  2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu (musi zostać ono określone w treści Zgłoszenia)
  3. Prawidłowe odpowiedzi konkursowe
 3. Dodatkowo, Uczestnik konkursu musi polubić fanpage Na regale u Marty Mrowiec na Facebooku – tam pojawią się wyniki konkursu.
 4. Zgłoszenie konkursowe bez któregokolwiek z elementów z podpunktu 8. będzie uznawane za nieważne.

IV Zwycięzcy i Odbiór nagrody

 1. W tym konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który otrzyma książkę Gillian Flynn Mroczny zakątek
 2. Zwycięzcą jest Uczestnik, który:
  1. wypełni prawidłowo Zgłoszenie Konkursowe,
  2. zostanie wybrany drogą losowania
  3. wyśle dane osobowe w ciągu 7 dni, od daty ogłoszenia wyników na adres e-mailowy: kontakt@martamrowiec.pl

Wszystkie 3 w/w warunki muszą być spełnione łącznie.

 1. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków, wymienionych w punkcie 11. niniejszego Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody i może zostać przydzielona innemu uczestnikowi
 2. Wysyłka Nagrody konkursowej nastąpi nie później niż 14 dni od daty otrzymania danych osobowych Zwycięzcy
  1. zastrzegam sobie fakt, że w wyjątkowych sytuacjach, okres wysyłania nagród może się wydłużyć.

V Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 3. Wszystkie kwestie sporne, nieobjęte niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Organizator.
 4. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540).
Marta Mrowiec
Marta Mrowiec
Czyta, pisze, biega, chodzi po górach, ogląda mecze i słucha rapu. Nietypowo typowa kobieta.

Komentarze

Najczęściej czytane